Heren Gewatteerde Jassen nl Superdry Kleding 7wHqUSO

De stichting heeft in haar statuten vastgelegd dat haar scholen vanuit de algemeen bijzondere uitgangspunten montessorionderwijs verzorgen voor alle bij de school ingeschreven leerlingen. Het laatste statuut dateert uit 2015. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hebben in een reglement vastgelegd op welke wijze zij hun taak invullen en verantwoorden. Deze regelementen voldoen aan de code Goed Bestuur.

Het College van Bestuur verantwoordt zich over haar rol en taken zowel intern naar de Raad van Toezicht als extern naar de inspectie en de overheid (via het jaarverslag en de jaarrekening). Het College van bestuur beschrijft hiervoor elke vier jaar in een strategisch beleidsplan wat de plannen zijn binnen de stichting op vijf grote gebieden: onderwijs(kwaliteit), organisatie en ICT, personeelsbeleid, financieel beheer en huisvesting. De input voor deze plannen wordt samen met de directeuren van de scholen afgestemd. Jaarlijks vindt uitvoering plaats via een jaarplan van de stichting en jaarplannen op de scholen die hieruit voortvloeien. Het College van Bestuur verantwoord zich over haar rol en taak ook via een of meerdere functioneringsgesprekken per jaar waarin zij een zelfevaluatie overlegt onder andere op basis van een vragenlijst die door diverse actoren in de organisatie is ingevuld.Bij Beschikbaar North Surfdome Jas Face Sangro w0xZfO

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de juiste besluiten neemt, deze integer uitvoert en zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hiertoe vergaderingen met het College van Bestuur, laat zich informeren door stafmedewerkers of directeuren en medewerkers van de scholen, die zij jaarlijks bezoekt. Tevens woont zij regelmatig vergaderingen bij van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Jaarlijks legt zij haar bevindingen vast in een kort verslag als onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

The Sale The North Merkenoverzicht North Face

Menu

 • Home
 • Organisatie
  • Organogram
  • College van Bestuur
  • Raad van Toezicht
  • Stafkantoor
  • (G)MR
  • Partners
  Jassen Bodywarmer Superdry Sale Heren superdry n1Ow7
 • Ons onderwijs
  • Maria Montessori grondlegger van ons onderwijs
  • Missie, Visie en Kernwaarden Monton
  • Onderwijskwaliteit op de scholen van Monton
  • Monton Academie
 • Ouders
 • Medewerkers
  • Monton Share
  • Personeelsbeleid Monton
  • Ziekmelden
 • Digitaal ABC
  • Adressen
  • Bestuursformatieplan
  • Grondbeginselen Stichting Monton
  • Jaarverslagen
  • Kadernota financiën
  • Privacy binnen Stichting Monton
  • Face North North The Merkenoverzicht The Sale
 • North Jacket Sweater The Fleece Face Volleyball F5wYUqn
 • Werken bij Monton
 • Contact

Scholen

 • Kind Centrum LEF
 • Arcade
 • Rhenen
 • Nieuwerkerk a/d IJssel
 • De Vleugel
 • Maassluis
 • Merkenoverzicht Face North The The North Sale
 • Het Mozaiek
 • Loenersloot
 • De Wildzang
 • Pallas Athene
 • Cascade
Donsjas Black North Face nl Zalando Mcmurdo The vwRa1xnqx

Contactinformatie

Stichting MontonNorth The The North Merkenoverzicht Sale Face

Amsterdamseweg 41A

3812 RP  Amersfoort

T: 033-30 30 269

E: [email protected]

The The North Sale North Merkenoverzicht Face rHxrRwqg40 The The North Sale North Merkenoverzicht Face rHxrRwqg40