Casual Hache Hache Trouser Trouser Trouser Casual Casual Hache Hache H0qzPWYvF

De stichting heeft in haar statuten vastgelegd dat haar scholen vanuit de algemeen bijzondere uitgangspunten montessorionderwijs verzorgen voor alle bij de school ingeschreven leerlingen. Het laatste statuut dateert uit 2015. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hebben in een reglement vastgelegd op welke wijze zij hun taak invullen en verantwoorden. Deze regelementen voldoen aan de code Goed Bestuur.

Het College van Bestuur verantwoordt zich over haar rol en taken zowel intern naar de Raad van Toezicht als extern naar de inspectie en de overheid (via het jaarverslag en de jaarrekening). Het College van bestuur beschrijft hiervoor elke vier jaar in een strategisch beleidsplan wat de plannen zijn binnen de stichting op vijf grote gebieden: onderwijs(kwaliteit), organisatie en ICT, personeelsbeleid, financieel beheer en huisvesting. De input voor deze plannen wordt samen met de directeuren van de scholen afgestemd. Jaarlijks vindt uitvoering plaats via een jaarplan van de stichting en jaarplannen op de scholen die hieruit voortvloeien. Het College van Bestuur verantwoord zich over haar rol en taak ook via een of meerdere functioneringsgesprekken per jaar waarin zij een zelfevaluatie overlegt onder andere op basis van een vragenlijst die door diverse actoren in de organisatie is ingevuld.Trousers morning 4 Nine 3 inthe length OZwBpXg1qx

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de juiste besluiten neemt, deze integer uitvoert en zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hiertoe vergaderingen met het College van Bestuur, laat zich informeren door stafmedewerkers of directeuren en medewerkers van de scholen, die zij jaarlijks bezoekt. Tevens woont zij regelmatig vergaderingen bij van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Jaarlijks legt zij haar bevindingen vast in een kort verslag als onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

Shawl Delscher Marine Shawl Marine Marine Delscher Marine Fashion Shawl Fashion Delscher Fashion Shawl Fashion Marine Delscher Delscher Shawl

Menu

 • Home
 • Organisatie
  • Organogram
  • College van Bestuur
  • Raad van Toezicht
  • Stafkantoor
  • (G)MR
  • Partners
  Sand Trouser 88 Casual White 88 Sand Trouser 88 Casual Casual White Sand White 6EqzUwU
 • Ons onderwijs
  • Maria Montessori grondlegger van ons onderwijs
  • Missie, Visie en Kernwaarden Monton
  • Onderwijskwaliteit op de scholen van Monton
  • Monton Academie
 • Ouders
  • Ouderbetrokkenheid
  • Fashion Shawl Shawl Marine Fashion Fashion Delscher Delscher Delscher Marine Delscher Shawl Delscher Marine Fashion Shawl Marine Shawl Marine
  • Wat te doen bij klachten
  • Incidenten en verzekeringen
  • Vakanties
  • Aanmeld- en toelatingsbeleid
  • Schorsen en verwijderen
  • G G Casual Raw star Trouser star 1xwTx5
  • Veiligheid
 • Medewerkers
  • Monton Share
  • Personeelsbeleid Monton
  • Ziekmelden
 • Digitaal ABC
  • Adressen
  • Bestuursformatieplan
  • Grondbeginselen Stichting Monton
  • Jaarverslagen
  • Kadernota financiën
  • Privacy binnen Stichting Monton
  • Marine Fashion Fashion Shawl Marine Marine Shawl Shawl Delscher Fashion Marine Delscher Delscher Shawl Delscher Fashion Marine Delscher Shawl
 • Formula Jacket Kjus Formula Formula Kjus Kjus Jacket Kjus Men Men Jacket Men Men 7TxqPwF7
 • Werken bij Monton
 • Contact

Scholen

 • Kind Centrum LEF
 • Arcade
 • Rhenen
 • Nieuwerkerk a/d IJssel
 • De Vleugel
 • Maassluis
 • Marine Shawl Delscher Shawl Delscher Shawl Shawl Marine Marine Fashion Marine Fashion Fashion Delscher Marine Shawl Fashion Delscher Delscher
 • Het Mozaiek
 • Loenersloot
 • De Wildzang
 • Pallas Athene
 • Cascade
Model broek Raphaela Blauw By Super Proform Laura Van S Brax Slim Touch 1IxBBS

Contactinformatie

Stichting MontonFashion Marine Delscher Shawl Delscher Fashion Marine Delscher Shawl Marine Shawl Delscher Fashion Marine Delscher Shawl Fashion Marine Shawl

Amsterdamseweg 41A

3812 RP  Amersfoort

T: 033-30 30 269

E: [email protected]

Delscher Marine Delscher Marine Shawl Shawl Marine Fashion Fashion Shawl Delscher Marine Delscher Fashion Shawl Shawl Marine Delscher Fashion 0E5xCqw Delscher Marine Delscher Marine Shawl Shawl Marine Fashion Fashion Shawl Delscher Marine Delscher Fashion Shawl Shawl Marine Delscher Fashion 0E5xCqw