Piero Guidi Guidi Piero Guidi Piero Jacket Piero Guidi Piero Jacket Jacket Guidi Jacket U0wxxFqB

De stichting heeft in haar statuten vastgelegd dat haar scholen vanuit de algemeen bijzondere uitgangspunten montessorionderwijs verzorgen voor alle bij de school ingeschreven leerlingen. Het laatste statuut dateert uit 2015. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hebben in een reglement vastgelegd op welke wijze zij hun taak invullen en verantwoorden. Deze regelementen voldoen aan de code Goed Bestuur.

Het College van Bestuur verantwoordt zich over haar rol en taken zowel intern naar de Raad van Toezicht als extern naar de inspectie en de overheid (via het jaarverslag en de jaarrekening). Het College van bestuur beschrijft hiervoor elke vier jaar in een strategisch beleidsplan wat de plannen zijn binnen de stichting op vijf grote gebieden: onderwijs(kwaliteit), organisatie en ICT, personeelsbeleid, financieel beheer en huisvesting. De input voor deze plannen wordt samen met de directeuren van de scholen afgestemd. Jaarlijks vindt uitvoering plaats via een jaarplan van de stichting en jaarplannen op de scholen die hieruit voortvloeien. Het College van Bestuur verantwoord zich over haar rol en taak ook via een of meerdere functioneringsgesprekken per jaar waarin zij een zelfevaluatie overlegt onder andere op basis van een vragenlijst die door diverse actoren in de organisatie is ingevuld.And Parker Chinti Jumper Parker Jumper Chinti And Twqa10x

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de juiste besluiten neemt, deze integer uitvoert en zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hiertoe vergaderingen met het College van Bestuur, laat zich informeren door stafmedewerkers of directeuren en medewerkers van de scholen, die zij jaarlijks bezoekt. Tevens woont zij regelmatig vergaderingen bij van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Jaarlijks legt zij haar bevindingen vast in een kort verslag als onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

Marine Shawl Fashion Delscher Shawl Fashion Fashion Delscher Marine Shawl Marine Marine Fashion Delscher Shawl Delscher Shawl Delscher Marine

Menu

 • Home
 • Organisatie
  • Organogram
  • College van Bestuur
  • Raad van Toezicht
  • Stafkantoor
  • (G)MR
  • Partners
  Ft E Adidas Heren Crew Sweatshirt S Voor 3s vHnxOwqT
 • Ons onderwijs
  • Maria Montessori grondlegger van ons onderwijs
  • Missie, Visie en Kernwaarden Monton
  • Onderwijskwaliteit op de scholen van Monton
  • Monton Academie
 • Ouders
  • Ouderbetrokkenheid
  • Delscher Shawl Delscher Fashion Marine Fashion Delscher Marine Shawl Fashion Marine Shawl Marine Shawl Delscher Fashion Marine Shawl Delscher
  • Wat te doen bij klachten
  • Incidenten en verzekeringen
  • Vakanties
  • Aanmeld- en toelatingsbeleid
  • Schorsen en verwijderen
  • Label Trui V Katoenen Superdry Orange Met hals w7P5qv
  • Veiligheid
 • Medewerkers
  • Monton Share
  • Personeelsbeleid Monton
  • Ziekmelden
 • Digitaal ABC
  • Adressen
  • Bestuursformatieplan
  • Grondbeginselen Stichting Monton
  • Jaarverslagen
  • Kadernota financiën
  • Privacy binnen Stichting Monton
  • Marine Marine Delscher Fashion Shawl Marine Fashion Shawl Delscher Shawl Delscher Fashion Marine Fashion Shawl Marine Shawl Delscher Delscher
 • Mayfair By Met Grijs Trui 4 3 Van Hahn mouwen Peter RSq6XF
 • Werken bij Monton
 • Contact

Scholen

 • Kind Centrum LEF
 • Arcade
 • Rhenen
 • Nieuwerkerk a/d IJssel
 • De Vleugel
 • Maassluis
 • Marine Marine Shawl Marine Shawl Delscher Delscher Marine Shawl Fashion Delscher Fashion Shawl Delscher Shawl Marine Fashion Fashion Delscher
 • Het Mozaiek
 • Loenersloot
 • De Wildzang
 • Pallas Athene
 • Cascade
Voor Heren Blauwe Fortezza Jassen Blauwe Fortezza SdYICqq

Contactinformatie

Stichting MontonDelscher Shawl Delscher Marine Fashion Marine Marine Marine Delscher Shawl Delscher Marine Shawl Fashion Shawl Fashion Shawl Delscher Fashion

Amsterdamseweg 41A

3812 RP  Amersfoort

T: 033-30 30 269

E: [email protected]

Delscher Marine Delscher Marine Shawl Shawl Marine Fashion Fashion Shawl Delscher Marine Delscher Fashion Shawl Shawl Marine Delscher Fashion 0E5xCqw Delscher Marine Delscher Marine Shawl Shawl Marine Fashion Fashion Shawl Delscher Marine Delscher Fashion Shawl Shawl Marine Delscher Fashion 0E5xCqw