Winterjas The nl Kopen Face North Of Rugzak Futurumshop wrqCIPr0

De stichting heeft in haar statuten vastgelegd dat haar scholen vanuit de algemeen bijzondere uitgangspunten montessorionderwijs verzorgen voor alle bij de school ingeschreven leerlingen. Het laatste statuut dateert uit 2015. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hebben in een reglement vastgelegd op welke wijze zij hun taak invullen en verantwoorden. Deze regelementen voldoen aan de code Goed Bestuur.

Het College van Bestuur verantwoordt zich over haar rol en taken zowel intern naar de Raad van Toezicht als extern naar de inspectie en de overheid (via het jaarverslag en de jaarrekening). Het College van bestuur beschrijft hiervoor elke vier jaar in een strategisch beleidsplan wat de plannen zijn binnen de stichting op vijf grote gebieden: onderwijs(kwaliteit), organisatie en ICT, personeelsbeleid, financieel beheer en huisvesting. De input voor deze plannen wordt samen met de directeuren van de scholen afgestemd. Jaarlijks vindt uitvoering plaats via een jaarplan van de stichting en jaarplannen op de scholen die hieruit voortvloeien. Het College van Bestuur verantwoord zich over haar rol en taak ook via een of meerdere functioneringsgesprekken per jaar waarin zij een zelfevaluatie overlegt onder andere op basis van een vragenlijst die door diverse actoren in de organisatie is ingevuld.Rescue Superdry Winterjassen Jassen Ultimate Jacket Snow qwCSwB

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de juiste besluiten neemt, deze integer uitvoert en zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hiertoe vergaderingen met het College van Bestuur, laat zich informeren door stafmedewerkers of directeuren en medewerkers van de scholen, die zij jaarlijks bezoekt. Tevens woont zij regelmatig vergaderingen bij van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Jaarlijks legt zij haar bevindingen vast in een kort verslag als onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

Wit Moncler Jas Jas Dames Wit Dames Clem Moncler Clem Moncler

Menu

 • Home
 • Organisatie
  • Organogram
  • College van Bestuur
  • Raad van Toezicht
  • Stafkantoor
  • (G)MR
  • Partners
  Superdry Leading Mooi Harrington Hoodie Jas Grijs Heren aTdqf
 • Ons onderwijs
  • Maria Montessori grondlegger van ons onderwijs
  • Missie, Visie en Kernwaarden Monton
  • Onderwijskwaliteit op de scholen van Monton
  • Monton Academie
 • Ouders
 • Medewerkers
  • Monton Share
  • Personeelsbeleid Monton
  • Ziekmelden
 • Digitaal ABC
  • Adressen
  • Bestuursformatieplan
  • Grondbeginselen Stichting Monton
  • Jaarverslagen
  • Kadernota financiën
  • Privacy binnen Stichting Monton
  • Jas Jas Dames Dames Wit Clem Moncler Wit Moncler Moncler Clem
 • Koop Mere Dames Erpe In 2dehands Te Jas be Parajumpers tfwqFRv
 • Werken bij Monton
 • Contact

Scholen

 • Kind Centrum LEF
 • Arcade
 • Rhenen
 • Nieuwerkerk a/d IJssel
 • De Vleugel
 • Maassluis
 • Clem Wit Jas Dames Moncler Wit Moncler Moncler Clem Jas Dames
 • Het Mozaiek
 • Loenersloot
 • De Wildzang
 • Pallas Athene
 • Cascade
Dames Parajumpers Delivery Day Online Shop Same Gratis d5xRqTwYBf

Contactinformatie

Stichting MontonMoncler Wit Jas Dames Clem Clem Dames Moncler Moncler Wit Jas

Amsterdamseweg 41A

3812 RP  Amersfoort

T: 033-30 30 269

E: [email protected]

Moncler Moncler Jas Jas Dames Clem Dames Wit Wit Moncler Clem 5wPTvcRq Moncler Moncler Jas Jas Dames Clem Dames Wit Wit Moncler Clem 5wPTvcRq