Online Ontdek Men Nu Jassen Wellens Moncler wx60n5Ygq0

De stichting heeft in haar statuten vastgelegd dat haar scholen vanuit de algemeen bijzondere uitgangspunten montessorionderwijs verzorgen voor alle bij de school ingeschreven leerlingen. Het laatste statuut dateert uit 2015. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hebben in een reglement vastgelegd op welke wijze zij hun taak invullen en verantwoorden. Deze regelementen voldoen aan de code Goed Bestuur.

Het College van Bestuur verantwoordt zich over haar rol en taken zowel intern naar de Raad van Toezicht als extern naar de inspectie en de overheid (via het jaarverslag en de jaarrekening). Het College van bestuur beschrijft hiervoor elke vier jaar in een strategisch beleidsplan wat de plannen zijn binnen de stichting op vijf grote gebieden: onderwijs(kwaliteit), organisatie en ICT, personeelsbeleid, financieel beheer en huisvesting. De input voor deze plannen wordt samen met de directeuren van de scholen afgestemd. Jaarlijks vindt uitvoering plaats via een jaarplan van de stichting en jaarplannen op de scholen die hieruit voortvloeien. Het College van Bestuur verantwoord zich over haar rol en taak ook via een of meerdere functioneringsgesprekken per jaar waarin zij een zelfevaluatie overlegt onder andere op basis van een vragenlijst die door diverse actoren in de organisatie is ingevuld.Dames The Face Hoodie North Jassen Thermoball RffEr

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de juiste besluiten neemt, deze integer uitvoert en zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hiertoe vergaderingen met het College van Bestuur, laat zich informeren door stafmedewerkers of directeuren en medewerkers van de scholen, die zij jaarlijks bezoekt. Tevens woont zij regelmatig vergaderingen bij van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Jaarlijks legt zij haar bevindingen vast in een kort verslag als onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

Clem Jas Wit Dames Wit Moncler Moncler Dames Moncler Clem Jas

Menu

 • Home
 • Organisatie
  • Organogram
  • College van Bestuur
  • Raad van Toezicht
  • Stafkantoor
  • (G)MR
  • Partners
  The Sale nl North Campz Bij Campz Face Outlet XfRqXr
 • Ons onderwijs
  • Maria Montessori grondlegger van ons onderwijs
  • Missie, Visie en Kernwaarden Monton
  • Onderwijskwaliteit op de scholen van Monton
  • Monton Academie
 • Ouders
 • Medewerkers
  • Monton Share
  • Personeelsbeleid Monton
  • Ziekmelden
 • Digitaal ABC
  • Adressen
  • Bestuursformatieplan
  • Grondbeginselen Stichting Monton
  • Jaarverslagen
  • Kadernota financiën
  • Privacy binnen Stichting Monton
  • Moncler Clem Dames Moncler Wit Dames Moncler Jas Wit Clem Jas
 • Wehkamp Slim Superdry Fuji Ziphood Jas Double xa0PXUpPw
 • Werken bij Monton
 • Contact

Scholen

 • Kind Centrum LEF
 • Arcade
 • Rhenen
 • Nieuwerkerk a/d IJssel
 • De Vleugel
 • Maassluis
 • Moncler Wit Jas Dames Moncler Clem Moncler Dames Wit Jas Clem
 • Het Mozaiek
 • Loenersloot
 • De Wildzang
 • Pallas Athene
 • Cascade
Outlet Heren Superdry Nederland Goedkoop Vesten Cfx0w0qt

Contactinformatie

Stichting MontonClem Jas Dames Moncler Jas Wit Moncler Wit Dames Clem Moncler

Amsterdamseweg 41A

3812 RP  Amersfoort

T: 033-30 30 269

E: [email protected]

Moncler Moncler Jas Jas Dames Clem Dames Wit Wit Moncler Clem 5wPTvcRq Moncler Moncler Jas Jas Dames Clem Dames Wit Wit Moncler Clem 5wPTvcRq