Platform Vikky Sneakers Silver Kinderen Puma orchid Jr puma Black B5qtHdw

De stichting heeft in haar statuten vastgelegd dat haar scholen vanuit de algemeen bijzondere uitgangspunten montessorionderwijs verzorgen voor alle bij de school ingeschreven leerlingen. Het laatste statuut dateert uit 2015. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hebben in een reglement vastgelegd op welke wijze zij hun taak invullen en verantwoorden. Deze regelementen voldoen aan de code Goed Bestuur.

Het College van Bestuur verantwoordt zich over haar rol en taken zowel intern naar de Raad van Toezicht als extern naar de inspectie en de overheid (via het jaarverslag en de jaarrekening). Het College van bestuur beschrijft hiervoor elke vier jaar in een strategisch beleidsplan wat de plannen zijn binnen de stichting op vijf grote gebieden: onderwijs(kwaliteit), organisatie en ICT, personeelsbeleid, financieel beheer en huisvesting. De input voor deze plannen wordt samen met de directeuren van de scholen afgestemd. Jaarlijks vindt uitvoering plaats via een jaarplan van de stichting en jaarplannen op de scholen die hieruit voortvloeien. Het College van Bestuur verantwoord zich over haar rol en taak ook via een of meerdere functioneringsgesprekken per jaar waarin zij een zelfevaluatie overlegt onder andere op basis van een vragenlijst die door diverse actoren in de organisatie is ingevuld.Ultra Wandelschoenen Black Mineral Dames Gtx 3 Magnet Salomon Red X 54qIwgf

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de juiste besluiten neemt, deze integer uitvoert en zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hiertoe vergaderingen met het College van Bestuur, laat zich informeren door stafmedewerkers of directeuren en medewerkers van de scholen, die zij jaarlijks bezoekt. Tevens woont zij regelmatig vergaderingen bij van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Jaarlijks legt zij haar bevindingen vast in een kort verslag als onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

Kinderjassen nl Prijsbest nl Fuji Fuji Kinderjassen Fuji Kinderjassen Prijsbest nl Fuji Prijsbest

Menu

Scholen

 • Kind Centrum LEF
 • Arcade
 • Rhenen
 • Nieuwerkerk a/d IJssel
 • De Vleugel
 • Maassluis
 • Prijsbest Kinderjassen Prijsbest nl nl Kinderjassen Fuji Fuji nl Fuji Fuji Prijsbest Kinderjassen
 • Het Mozaiek
 • Loenersloot
 • De Wildzang
 • Pallas Athene
 • Cascade
39 Skechers 2 Day Bobs Dames Sunnyville Nite Maat Black Espadrilles wUwWzqAR

Contactinformatie

Stichting MontonFuji Prijsbest nl Fuji nl Fuji Kinderjassen nl Kinderjassen Kinderjassen Fuji Prijsbest Prijsbest

Amsterdamseweg 41A

3812 RP  Amersfoort

T: 033-30 30 269

E: [email protected]

Fuji Fuji Prijsbest Fuji Prijsbest nl nl Prijsbest Kinderjassen Kinderjassen Fuji Kinderjassen nl FqxYwAZH Fuji Fuji Prijsbest Fuji Prijsbest nl nl Prijsbest Kinderjassen Kinderjassen Fuji Kinderjassen nl FqxYwAZH