Face Sale Sale North Size The The North wpOgBnpXq

De stichting heeft in haar statuten vastgelegd dat haar scholen vanuit de algemeen bijzondere uitgangspunten montessorionderwijs verzorgen voor alle bij de school ingeschreven leerlingen. Het laatste statuut dateert uit 2015. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hebben in een reglement vastgelegd op welke wijze zij hun taak invullen en verantwoorden. Deze regelementen voldoen aan de code Goed Bestuur.

Het College van Bestuur verantwoordt zich over haar rol en taken zowel intern naar de Raad van Toezicht als extern naar de inspectie en de overheid (via het jaarverslag en de jaarrekening). Het College van bestuur beschrijft hiervoor elke vier jaar in een strategisch beleidsplan wat de plannen zijn binnen de stichting op vijf grote gebieden: onderwijs(kwaliteit), organisatie en ICT, personeelsbeleid, financieel beheer en huisvesting. De input voor deze plannen wordt samen met de directeuren van de scholen afgestemd. Jaarlijks vindt uitvoering plaats via een jaarplan van de stichting en jaarplannen op de scholen die hieruit voortvloeien. Het College van Bestuur verantwoord zich over haar rol en taak ook via een of meerdere functioneringsgesprekken per jaar waarin zij een zelfevaluatie overlegt onder andere op basis van een vragenlijst die door diverse actoren in de organisatie is ingevuld.The The North Face Perrysport Perrysport North Face Perrysport North Face North The The 64qpgg

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de juiste besluiten neemt, deze integer uitvoert en zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hiertoe vergaderingen met het College van Bestuur, laat zich informeren door stafmedewerkers of directeuren en medewerkers van de scholen, die zij jaarlijks bezoekt. Tevens woont zij regelmatig vergaderingen bij van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Jaarlijks legt zij haar bevindingen vast in een kort verslag als onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

Fashion Superdry Superdry Jassen Chase Jassen Fashion Jassen Superdry Chase Chase Superdry Jassen Fashion Chase

Menu

 • Home
 • Organisatie
  • Organogram
  • College van Bestuur
  • Raad van Toezicht
  • Stafkantoor
  • (G)MR
  • Partners
  Amsterdam North Face Winkel North Face 6q1tx10gBw
 • Ons onderwijs
  • Maria Montessori grondlegger van ons onderwijs
  • Missie, Visie en Kernwaarden Monton
  • Onderwijskwaliteit op de scholen van Monton
  • Monton Academie
 • Ouders
  • Ouderbetrokkenheid
  • Jassen Superdry Superdry Superdry Fashion Chase Chase Jassen Jassen Jassen Chase Chase Fashion Superdry Fashion
  • Wat te doen bij klachten
  • Incidenten en verzekeringen
  • Vakanties
  • Aanmeld- en toelatingsbeleid
  • Schorsen en verwijderen
  • bont Bonttest Bonttest Voor � � Dieren bont fq0TwP0Uv
  • Veiligheid
 • Medewerkers
  • Monton Share
  • Personeelsbeleid Monton
  • Ziekmelden
 • Digitaal ABC
  • Adressen
  • Bestuursformatieplan
  • Grondbeginselen Stichting Monton
  • Jaarverslagen
  • Kadernota financiën
  • Privacy binnen Stichting Monton
  • Chase Chase Fashion Superdry Jassen Fashion Jassen Jassen Superdry Superdry Chase Superdry Fashion Jassen Chase
 • Parajumpers nl Outfitonline Parajumpers Outfitonline Oqwt1xrPOB
 • Werken bij Monton
 • Contact

Scholen

 • Kind Centrum LEF
 • Arcade
 • Rhenen
 • Nieuwerkerk a/d IJssel
 • De Vleugel
 • Maassluis
 • Chase Fashion Jassen Superdry Jassen Chase Jassen Fashion Jassen Superdry Superdry Fashion Superdry Chase Chase
 • Het Mozaiek
 • Loenersloot
 • De Wildzang
 • Pallas Athene
 • Cascade
Parajumpers Sale Gobi Dames Sale Parajumpers Parajumpers Gobi Dames qtSZTTw

Contactinformatie

Stichting MontonJassen Chase Fashion Fashion Fashion Chase Jassen Superdry Superdry Jassen Superdry Superdry Chase Chase Jassen

Amsterdamseweg 41A

3812 RP  Amersfoort

T: 033-30 30 269

E: [email protected]

Jassen Fashion Chase Superdry Chase Jassen Fashion Superdry Superdry Chase Fashion Jassen Jassen Chase Superdry qRYnTCwd Jassen Fashion Chase Superdry Chase Jassen Fashion Superdry Superdry Chase Fashion Jassen Jassen Chase Superdry qRYnTCwd